Tuesday, 30 August 2016 08:24
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом 30. августа, Међународног дана несталих подсећа да, и 20 година после окончања сукоба у Хрватској и БиХ и 15 година од окончања сукоба на Косову и Метохији, још увек нема поузданих информација о судбини скоро 11.000 лица са простора бивше Југославије.

 
Monday, 29 August 2016 08:16
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом уочене недозвољене обраде података о личности која се врши на основу Упутства за безбедносну проверу садржаног у Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству који је донела Влада Србије, упутио писмо председнику Владе Републике Србије.

Уз пуно уважавање значаја безбедности у ваздушном саобраћају Повереник је нагласио потребу да укаже на нарушавање правне сигурности и кршење уставних гаранција које овај документ производи, односно на потпуну правну неконзистентност "система" који се успоставља супротно изричитим уставним одредбама.

 
Thursday, 25 August 2016 09:18
Version in Serbian only

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом шесте годишњице усвајања Стратегије заштите података о личности (Влада Србије је усвојила у августу 2010.) оцењује да је однос према спровођењу те стратегије "најбоља" а забрињавајућа илустрација неодговорног односа државе према стању у важној области људских права.

Државне активности у овој области у највећој мери се своде на активности Повереника, а иако су његове активности све бројније (број предмета Повереника у области заштите података о личности увећан од 83 у 2009. до 2430 у 2015.) оне не могу да надоместе оно што би морали да ураде надлежна министарства, Влада и Скупштина.

Упозоравајући да је нужно да органи власти на свим нивоима, посебно Влада Републике Србије и надлежна министарства тај однос коренито промене, повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
Tuesday, 23 August 2016 08:34
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом вести која је јуче пренета путем више медија и друштвених мрежа и која је изазвала реакције већег броја грађана, а која се односи на изјаву градоначелника Ниша да ће град формирати посебну базу података о грађанима који су подносили тужбе против Града, као и посебно радно тело које ће се бавити анализом тих података, упутио градоначелнику писмо с упозорењем да би формирање такве базе личних података и њихова обрада представљали недозвољену обраду личних података и кажњив прекршај.

 
Monday, 22 August 2016 10:14
Version in Serbian only

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности након што је, по представци грађана, спровео поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Министарству унутрашњих послова (МУП), упутио је министарству Упозорење да, тако што личне податке грађана обрађује у "Дневним билтенима догађаја" а потом их, без законског основа, доставља другим органима власти или лицима при чему сврха обраде није јасно одређена, врши недозвољену обраду података о личности.

МУП-у је наложено да у року од 15 дана од пријема Упозорења обавести Повереника о мерама и активностима предузетим за отклањање уочених неправилности.

У поступку надзора утврђено је да МУП у Збирци података "Дневних догађаја" обрађује податке о пријављеним кривичним делима и прекршајима, интервенцијама полиције ради успостављања нарушеног јавног реда, саобраћајним незгодама, угрожавању људи и имовине од елементарних непогода и низу других догађаја из надлежности полиције односно појава и догађаја од значаја за јавну безбедност. Уз остало, ова Збирка података садржи податке о личности грађана.

На основу ове збирке сачињава се Дневни билтен догађаја и доставља широком кругу корисника. Тако се, осим кругу овлашћених лица у МУП-у, подаци о личности достављају релативно широком кругу екстерних корисника.

У поступку надзора утврђено је се подаци о личности, на нивоу Републике Србије, достављају: Председнику Републике Србије, Председнику Владе, Председнику Народне Скупштине, Потпредседнику Владе, Врховном Касационом Суду Србије, Одбору за одбрану и безбедност, Републичком јавном тужиоцу, Специјалном тужиоцу, Безбедносно-информативној агенцији.

На нивоу полицијских управа, ови подаци достављају се селективно: председницима судова, тужиоцима, начелницима округа, градоначелницима, председницима општина, председницима градских и општинских скупштина, начелницима центара БИА итд.

Податке о личности садржане у „Дневним билтенима" већина наведених органа власти није овлашћена да тражи и прима, нити су исти подаци неопходни за извршавање послова из њихове надлежности, а исте податке, уколико је неопходно или уколико неки од набројаних органа власти и јесте овлашћен да их тражи и прима, треба да их прибавља кроз службену кореспонденцију, а не из „Дневног билтена".

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

 • Version in Serbian only

  Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

  на дан 31.8.2016.

  У ПРОЦЕДУРИ: 4.191

  ОБРАЂЕНО: 44.495

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs