Friday, 27 May 2016 10:07
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности саопштење Града Новог Сада којим се Повереник позива "да се понаша у складу са својом функцијом и да заиста штити интересе свих грађана републике", а Поверенику импутира да је изношењем неистинитих информација нанео Новом Саду штету, оцењује као дословно невероватан, а сасвим провидан покушај обмањивања јавности.

 
Wednesday, 25 May 2016 09:02
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму упућеном Министарству за државну управу и локалну самоуправу захтевао је да то министарство, као надлежно за надзор над применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о локалној самоуправи, спроведе поступак надзора у 11 локалних самоуправа и обезбеди примену других, законом предвиђених мера, укључујући и покретање поступака одговорности за кршење закона.

 
Tuesday, 17 May 2016 10:15
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности окончао је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у градској општини Обреновац. Поступак је покренут поводом изјаве председника општине у оквиру интервуја који је дао порталу "Инсајдер", да је страној компанији, потенцијалном инвеститору омогућен увид у 55.000 здравствених картона грађана, односно анализа података, по закону нарочито осетљивих, садржаних у тим картонима.

Изричита изјава "онда су анализирали свих 55.000 здравствених картона" с правом је изазвала узнемирење и реакције јавности. Ипак, у поступку надзора, утврђено је да је изјава дата неопрезно, односно неодговорно, а да у стварности није дошло до повреде права грађана на заштиту података о личности.

 
Monday, 16 May 2016 09:40
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је данас Влади Србије захтев којим од Владе тражи да она у складу са обавезама из члана 28 став 4 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и обезбеди извршење решења које је Повереник донео у поступку по жалби поднетој против Агенције за осигурање и финансирање извоза РС и којим је наложио давање тражених информација од јавног значаја.

 
Wednesday, 11 May 2016 09:59

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection Rodoljub Sabic submitted the initiative to the Assembly of the City of Belgrade for a street in Belgrade to be named after a great and worthy friend of our country and our city – Georges Mathé.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    28.4.2016.

    PENDING: 3.970

    DONE: 42.035

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs