Friday, 21 October 2016 10:22
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Републичком јавном тужилаштву допис којим га је обавестио о резултатима поступка надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности, а поводом обраде личних података породиља од стране предузећа Царе Дирецт на основу уговора о сарадњи са више здравствених установа широм Србије. Уз допис Повереник је доставио Тужилаштву и Записник о извршеном надзору, као и сва друга релевантна документа прикупљена у току поступка надзора, у сврху предузимања мера из оквира надлежности тужилаштва.

 
Monday, 17 October 2016 08:33
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Републичком геодетском заводу упозорење да снимањем камерама у пријемним канцеларијама служби за катастар у Београду, Земуну, Нишу и Новом Саду и даљом обрадом личних података путем преноса истих (live streaming), чинећи податке доступним неограниченом броју корисника Интернета врши недозвољену обраду података о личности.

 
Friday, 14 October 2016 08:54
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности окончао је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности покренут поводом у медијима пренетих вести о могућој продаји личних података породиља.

Поступак је спроведен према предузећима Medis Pharm и Care Direct. У поступку је утврђено да предузеће Medis Pharm није користило нити располагало базом личних података породиља. Ово предузеће јесте дистрибуирало своје материјале, али не непосредно него преко предузећа Care Direct, које их је на основу уговора које су међусобно закључили дистрибуирало на адресе из базе личних података којом је оно располагало.

 
Wednesday, 12 October 2016 09:21
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом вести о продаји личних података породиља покренуо поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности. Поступак је у току, а по окончању поступка Повереник ће, као и обично, о резултатима и мерама које ће предузети обавестити јавност. Поступак се спроводи према предузећима која су по досадашњим сазнањима инволвирана у случај - Мedis Pharmi и Care Direct, а по потреби биће проширен и на друге субјекте.

 
Tuesday, 11 October 2016 09:39
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је упутио Министарству здравља Упозорење у коме му је указао на неправилности у обради података о личности коју врши у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС).

Повереник је претходно, по службеној дужности покренуо и спровео поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране Министарства здравља Републике Србије, поводом обраде података о личности коју то министарство врши у оквиру ИЗИС.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    30.9.2016.

    PENDING: 4.339

    DONE: 44.997

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs