nedelja, 04 oktobar 2015 08:12

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ocenjuje da je skandal povodom dostavljanja građanima Beograda od strane JKP Infostan računa, u koji je uključena i nedugovana stavka za osiguranje, još jedna potvrda neodgovornog odnosa javnih komunalnih preduzeća prema ličnim podacima građana.

Podsećajući da JKP nisu marketinške agencije sa zadatkom da profitiraju zahvaljujući činjenici da raspolažu velikim bazama podataka građana, već da su one u obavezi da se prema tim podacima odnose na zakonit način i koriste ih samo u svrhe predviđene zakonom, a u druge svrhe eventualno i isključivo uz prethodno pribavljen pristanak, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

 
subota, 03 oktobar 2015 08:10

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić primio je u zvaničnu posetu direktora Direkcije za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije, Dimitra Georgijevskog.

Tokom razgovora konstatovana je potreba za proširenjem postojeće saradnje dva državna organa i zaključen Memorandum o saradnji u pogledu realizacije projekta „Nastavak podrške jačanju kapaciteta za zaštitu podataka o ličnosti" koji je Direkciji Republike Makedonije odobrila Kraljevina Norveška.

Tokom sprovođenja projektnih aktivnosti Poverenik i Direkcija će nastaviti da razmenjuju iskustva i primere dobre prakse iz domena svojih nadležnosti, obraćajući posebnu pažnju na pitanja zaštite privatnosti na socijalnim mrežama i uopšte na Internetu. Takođe je planirano da u okviru ovog projekta Direkcija organizuje Godišnji forum na kojem će i Poverenik da uzme učešće.

 

 
sreda, 30 septembar 2015 08:48

eu-zastavaPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je jučerašnja izjava Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije u kojoj komentariše izjavu poverenika neprimerena javnoj komunikaciji dva odgovorna državna funkcionera.

Bez imalo želje da sa ministarkom vodi polemiku na takav način i takvom nivou, poverenik ipak smatra svojom obavezom da povodom njene izjave, javnosti radi, ukaže na nekoliko činjenica.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

 
utorak, 29 septembar 2015 08:41

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obavešten je od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da je filijala Fonda za Mačvanski okrug, postupajući po nalogu iz rešenja Poverenika, izvršila brisanje podataka o ličnosti sadržanih u medicinskoj dokumentaciji koju je bez pravnog osnova prikupila.

Postupajući po nalogu iz rešenja Poverenika, filijala za Mačvanksi okrug je, preko u tu svrhu formirane komisije, tokom septembra izvršila u 648 dosijea odvajanje medicinske dokumentacije od potvrda o potrebi putovanja u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite i potom izvršila trajno uništavanje izdvojenih specijalističkih izveštaja i otpusnih bolničkih lista.

Poverenik je postupak nadzora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje filijali za Mačvanski okrug, sproveo na osnovu predstavki osiguranika. Iako takvih predstavki nije bilo iz drugih okruga, odnosno filijala, Poverenik je tim povodom uputio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Upozorenje na potrebu preduzimanja mera zaštite podataka o ličnosti odnosno sprečavanja obrade podataka o ličnosti bez valjanog pravnog osnova i svrhe. Poverenik ocenjuje da je dobro što je povodom upozorenja, direktor Republičkog fonda odmah uputio svim filijalama instrukciju za postupanje u postupku utvrđivanja prava na naknadu troškova prevoza u kojoj se ukazuje na to da je dovoljan osnov za ostvarivanje prava Potvrda o potrebi putovanja, a da za zahtev korisniku da dostavi medicinsku dokumentaciju ne postoji valjan pravni osnov ni svrha, te da predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.

 

 

 
ponedeljak, 28 septembar 2015 08:08

2015f-optDanas je u Beogradu u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Misije OEBS u Srbiji, Koalicije za slobodu pristupa informacijama, Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije uz učešće velikog broja predstavnika medija, udruženja građana, organa vlasti, kao i članova diplomatskog kora, održan skup posvećen obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembar. Skupu su se obratili: zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji gdin Majkl Ujehara, Saša Janković zaštitnik građana i Rodoljub Šabić poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Na skupu je predstavljena publikacija IV - Slobodan pristup informacijama – "Stavovi i mišljenja Poverenika", koju je prezentovala Stanojla Mandić, zamenica poverenika.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio:

 

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.9.2015.

    U PROCEDURI: 4.319

    OBRAĐENO: 36.870

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs