ponedeljak, 30 mart 2015 10:08

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u 2014. godini. Izveštaj je dostavljen i predsedniku Republike, Zaštitniku građana i Vladi Republike Srbije i istaknut na veb prezentaciji Poverenika.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić, je izjavio sledeće:

 
utorak, 24 mart 2015 08:44

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom više prijava građana u vezi sa obradom podataka o ličnosti učenika i drugih lica u postupku dodele besplatnih udžbenika, izvršio nadzor nad sprovođenjem i izvršavanajem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
četvrtak, 19 mart 2015 09:01

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se veći broj novinara sa pitanjima, odnosno molbama za objašnjenje u vezi sa saopštenjem Ministarstva odbrane o radu Komisije za utvrđivanje odgovornosti za tragediju helikoptera, kao i u vezi sa nalazom same Komisije.

Povereniku za informacije nije poznata sadržina nalaza Komisije. Poverenik nije imao uvid u sadržinu nalaza za šta uostalom i nije bilo razloga, budući da uvid u konkretne dokumente vrši onda kada povodom njih vodi postupke po žalbama.

 
utorak, 17 mart 2015 11:51

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić primio je danas komesara za ljudska prava Saveta Evrope Nilsa Muižnieksa i njegove saradnike. U dužem razgovoru poverenik je komesara Saveta Evrope informisao o razvoju i rezultatima institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i stanju u oblasti slobode pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti.

 
četvrtak, 12 mart 2015 10:23

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je ministarski građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pismo u kome ukazuje na nužnost i inicira da se izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru što pre otklone uočeni problemi u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti u katastru.

Poverenik je prethodno sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom geodetskom zavodu i potom ukazao Zavodu na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, odnosno na to da se brojni podaci o ličnosti imaoca prava čine dostupnim trećim licima bez valjanog pravnog osnova i bez vođenja računa o svrsishodnosti i srazmernosti.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka oličnosti

    na dan 27.2.2015.

    U PROCEDURI: 3.843

    OBRAĐENO: 32.708

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs