četvrtak, 22 septembar 2016 10:25

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nakon sprovedenog postupka nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, od strane Komunalne policije Grada Beograda (kao unutrašnje organizacione jedinice u sastavu jedinstvenog organa Gradske uprave Grada Beograda), uputio je pismo gradonačelniku Beograda.

U prilogu pisma poverenik je gradonačelniku dostavio Upozorenje upućeno Komunalnoj policiji kojim ukazuje na uočene nepravilnosti i nalaže joj da ga u roku od 15 dana obavesti o merama i aktivnostima koje će preduzeti radi njihovog otklanjanja.

 
petak, 16 septembar 2016 08:53

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Srbije zahtev da ona, u skladu sa svojom obavezom iz čl. 28. st. 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prinudom obezbedi izvršenje rešenja Poverenika kojim je naložio Gradskom zavodu za veštačenje u Beogradu da listu "Danas" iz Beograda dostavi tražene informacije odnosno dokumenta iz kojih se može saznati broj predmeta u kojima je veštačila veštak L.M., predmet veštačenja, vrednost sporova i stranke u tim predmetima.

 
petak, 09 septembar 2016 09:49

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom izmene Odluke o javnom linijskom prevozu putnika koje je juče usvojila Skupština Grada uputio pisma (istovetne sadržine) gradonačelniku Grada Beograda i predsedniku Skupština Grada Beograda.

Poverenik se, pre svega, osvrnuo na delove odluke koji predviđaju da konrolori u gradskom prevozu i bez prisustva policije, odnosno komunalne policije mogu vršiti obradu podataka o ličnosti, odnosno utvrđivati identitet građana, te da su građani dužni da im te podatke daju.

S tim u vezi, poverenik je podsetio da Ustav Republike Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana, određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Shodno navedenom i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi.

Odluka Skupštine grada je, razume se, akt podzakonske snage, pa ne može predstavljati osnov ni za "pravo" kontrolora da utvrđuje identitet, odnosno obrađuje podatke o identitetu građana, ni za obavezu građana da im te podatke daju.

 
utorak, 06 septembar 2016 09:57

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, nakon sprovedenog postupka nadzora povodom objavljivanja u medijima ličnih podataka iz službene poreske dokumentacije građanke T.R., protiv N.N. lica iz Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija podneo Višem javnom tužilaštvu, u Beogradu, krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 146. st. 3 Krivičnog zakonika.

 
četvrtak, 01 septembar 2016 10:04

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Upozorenje na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti učesnika postupka osposobljavanja kandidata za vozače (kandidata, predavača, ispitivača i instruktora), usled kojih je takva obrada podataka o ličnosti, suprotna odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nedozvoljena.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

 • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

  na dan 31.8.2016.

  U PROCEDURI: 4.191

  OBRAĐENO: 44.495

   

  Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs