Aktuelnosti

PRIKUPLjANјE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA (JMBG) OD STRANE „EPS SNABDEVANјE“

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom prijava većeg broja građana, u kojima ističu da su od „EPS SNABDEVANјE" primili poziv za dostavu tačnog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), kao i da im se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete u slučaju da to ne učine. Poverenik je izvršio nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane „EPS SNABDEVANјE". Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju zaklјučio da ni Zakon o energetici niti bilo koji drugi zakon ne sadrže odredbe o tome da su građani dužni da dostave JMBG radi zaklјučenja ugovora o prodaji električne energije sa „EPS SNABDEVANјE", niti radi eventualnog vođenja postupka prinudne naplate potraživanja od strane „EPS SNABDEVANјE", a što su od strane „EPS SNABDEVANјE" navedeni kao razlozi za potraživanje.

U odsustvu zakonskog osnova za obradu JMBG u ove svrhe, morao bi postojati pristanak, odnosno saglasnost lica. Ali da bi saglasnost bila valјana, potrebno je da bude slobodno data, što ovde nije slučaj, jer se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete, i to neke nejasne, nedefinisane štete.

Nakon sprovedenog nadzora, Poverenik je uputio Upozorenje „EPS SNABDEVANјE" da vrši nedozvonjenu obradu JMBG i da je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema Upozorenja obavesti Poverenika i javnim saopštenjem svoje korisnike - krajnje kupce električne energije, o preduzetim merama na otklanjanju nepravilnosti.

petak, 11 jul 2014 10:29

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova upozorenje zbog nepreduzimanja tehničkih, kardovskih i organizacionih mera zaštite podataka o ličnosti iz sistema video-nadzora u PU Novi Sad.

U upozorenju se u 14 tačaka konstatuju uočeni nedostaci, a MUP je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema upozorenja obavesti Poverenika o preduzetim merama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti.

Ocenjujući da je konkretan slučaj još jedna potvrda hroničnog višegodišnjeg neadekvatnog odnosa prema zaštiti podataka o ličnosti, poverenik Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 
sreda, 02 jul 2014 10:07

26.11.2008Predstavnica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izabrana je za zamenicu predsedavajućeg Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti podataka o ličnosti (Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka).

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić je izjavio sledeće:

 
četvrtak, 26 jun 2014 10:06

 

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je danas je u pismu upućenom ministarki državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički ponovio Inicijativu za dopunu Zakona o državnoj upravi predloživši da se zakon dopuni odredbama kojima bi elektronske prezentacije državnih organa bile propisane kao obaveza, kao i da se utvrdi shodno primena tih odredaba na organe lokalne samouprave, agencije i državna javna preduzeća, te da se zakonom propišu sankcije za nepoštovanje te obaveze.

S tim u vezi Poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.7.2014.

    U PROCEDURI: 3.595

    OBRAĐENO: 28.219

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs