utorak, 28 jul 2015 08:19

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao dobru i korisnu reakciju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na Upozorenje koje mu je Poverenik uputio zbog nepravilnosti koje je Fond činio prilikom obrade ličnih podataka osiguranika.

Fond PIO je na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja koje im je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umesto uverenja izdavao kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nije postojao pravni osnov, a što je dodatno i nepotrebno lične podatke osiguranika izlagalo riziku zloupotrebe, s obzirom da M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno.

Fond PIO, u roku koji mu je Upozorenjem ostavljen, je obavestio Poverenika da je odmah nakon prijema Upozorenja prestao sa dosadašnjom praksom i da će ubuduće izdavati isključivo uverenja sa traženim, potrebnim podacima.

Fond PIO je obavestio Poverenika i da će Fond inicirati hitno održavanje sastanka sa predstavnicima grada Beograda koji je osnivač predškolskih ustanova, kao i sa drugim subjektima koji zahtevaju uverenja sa podacima iz matične evidencije, kako bi se njihovi zahtevi u pogledu vrste i obima neophodnih podataka jasno precizirali i doveli u sklad sa fundamentalnim načelima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su svrsishodnost i srazmernost.

 

 

 
ponedeljak, 13 jul 2015 10:03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Upozorenje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog nepravilnosti koje Fond čini prilikom obrade ličnih podataka osiguranika.

Fond PIO na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja koje im je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umesto uverenja izdaje kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nema pravni osnov. Dodatno, kompletan M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno (o stažu osiguranika, zaradama, naknadama zarada...).

Na ovaj način se ne samo odstupa od fundamentalnog načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – pravnog osnova, kao i svrsishodnosti i srazmernosti, nego se i nepotrebno lični podaci osiguranika izlažu riziku zloupotrebe, što se ne može i ne sme pravdati „jednostavnijim" i „bržim" postupanjem nadležnih. Generalno se što pre mora prestati sa na svim nivoima snažno i dugo prisutnom praksom da se zato što je činovnicima "lakše" ili "zgodnije" ignorišu i potcenjuju obaveze u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Poverenik je naložio Fondu PIO da ga u roku od 8 dana obavesti o merama koje će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazao.

 

 

 
utorak, 07 jul 2015 09:01

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, kako je to prethodno i najavio, polazeći od činjenica utvrđenih u postupku nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane operatora elektronskih komunikacija koji pružaju internet usluge, a koje ukazuju na stanje koje je zabrinjavajuće loše i koje nužno treba menjati, dostavio Predlog odgovarajućih preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti Vladi Republike Srbije.

 
četvrtak, 02 jul 2015 09:06

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predstavio je danas na konferenciji za medije Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane operatora elektronskih komunikacija koji pružaju usluge pristupa internetu i internet usluge.

Nadzor ovakve vrste i obima je prvi put uopšte sproveden u Srbiji. Ovaj postupak, s obzirom na ograničene kadrovske resurse Poverenika i veliki obim drugih zadataka s kojima je institucija istovremeno bila suočena (tokom 2014. okončan je rad na preko 2200 predmeta samo iz oblasti zaštite podataka) predstavljao je težak i složen zadatak čija realizacija je uzela mnogo vremena, postupak je trajao od kraja 2013. do juna 2015. U inicijalnoj fazi obuhvatio je sve aktivne operatore interneta (184). Po okončanju inicijalne faze koja je podrazumevala pismeni nadzor, postupak je nastavljen nad 26 operatora izabranih po kriterijumima zastupljenosti na tržištu, vrsti i broju usluga, geografskom prostoru koji pokrivaju, kao i kvalitetu odgovora na pitanja iz dostavljenog upitnika.

Sprovedeni nadzor je potvrdio i ranije iznete procene Poverenika o nezadovoljavajućem, vrlo zabrinjavajućem stanju zaštite podataka o ličnosti u oblasti elektronske komunikacije, posebno internet usluga, za čije glavne uzroke (normativna neuređenost i odsustvo adekvatnih mera) je odgovorna država. S tim u vezi, a u cilju popravljanja stanja i otklanjanja uočenih nedostataka, Poverenik će Vladi i Narodnoj skupštini uputiti predlog preporuka (među kojima su i neke koje je već davao), za unapređenje stanja koji obuhvata:

1. Donošenje nove Strategije zaštite podataka o ličnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije;

2. Donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

3. Donošenje novog ili izmene i dopune postojećeg Zakona o elektronskim komunikacijama;

4. Uspostavljanje efikasnog sistema inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama;

5. Odgovarajuće izmene zakonskih rešenja radi uspostavljanja sistema zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima kroz formiranje jedinstvenog nacionalnog centra kojem bi svi nadležni državni organi ovlašćeni za zakonito presretanje i pristup zadržanim podacima, u realnom vremenu, dostavljali zahteve za presretanje komunikacija, odnosno pristup zadržanim podacima, potkrepljene sudskim odlukama. Nacionalni centar ujedinio bi postojeće paralelne tehničke mogućnosti različitih agencija i policije u jednu, nacionalnu agenciju koja bi kao svojevrsni „provajder" pružala tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija i drugih signala svim autorizovanim korisnicima, kao i pristup zadržanim podacima.

 

 

 
sreda, 01 jul 2015 09:14

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je naložio Ministarstvu privrede Republike Srbije, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rešenja, dostavi organizaciji „Transparentnost Srbija" kopiju Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja, zaključenog 21.03.2015. godine, između Republike Srbije, Privrednog društva „Železara Smederevo" d.o.o, HPK MANAGEMENT d.o.o. iz Beograda i HPK ENGINEERING B.V. iz Amsterdama, Holandija.

Poverenik stoji na stanovištu da je poveravanje na upravljanje resursa u javnom vlasništvu, pogotovo resursa vrednosti i značaja Železare Smederevo, pravni posao koji je s razlogom izazvao veliko interesovanje javnosti i koji nesporno predstavlja potpuno legitiman predmet interesovanja javnosti.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.6.2015.

    U PROCEDURI: 4.081

    OBRAĐENO: 35.303

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs