Aktuelnosti

JAVNOST IMA PRAVO DA ZNA KO IMA DIPLOMATSKI PASOŠ SRBIJE

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je Ministarstvu spolјnih poslova RS naložio da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo u Beogradu dostavi informacije o diplomatskim pasošima izdatim u periodu od 7. 7. 2008. do 27. 4. 2014. godine, iz kojih se može saznati kojim licima je diplomatski pasoš izdat, koje su funkcije ona vršila, te datum izdavanja i datum prestanka važenja pasoša.

Poverenik smatra da je nesporan opravdan interes javnosti da zna da li se državni organi pridržavaju zakona u izvršavanju propisanih nadležnosti, generalno pa tako i u pogledu poštovanja propisa i u vezi sa izdavanjem diplomatskih pasoša, naročito kada je o tome već neko vreme otvorena debata u javnosti.

Poverenik ocenjuje da bi dostupnost traženih informacija doprinela rasvetlјavanju istine, odnosno otklanjanju sumnje u zakonitost rada organa, ili utvrđivanju odgovornosti u slučaju povrede zakona i bila u funkciji unapređenja mera za otklanjanje eventualnih propusta ubuduće.

 

četvrtak, 14 avgust 2014 10:11

26.11.2008Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je principijelno neprihvatlјivo da bilo ko snosi bilo kakve negativne posledice zbog toga što se koristio pravima koje garantuju Ustav i Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Poverenik je danas u pismima upućenim predsednicima UNS-a i NUNS-a ukazao na slučaj novinarke Snežane Ćeriman, zaposlene u JP "Radio televizija Kragujevac", koja je tražila pomoć od Poverenika jer joj je uručeno Upozorenje pred otkaz zbog toga što je podnela zahtev za slobodan pristup informacijama Privrednom društvu za snabdevanje "EPS Snabdevanje", tražeći podatke o dugovanju za struju JP "Radio televizije Kragujevac".

Podsećajući da Poverenik ne raspolaže nikakvim formalnim ovlašćenjima da pomogne u zaštiti radno pravnog statusa novinarke a ocenjujući da je reč o nečemu što prevazilazi značaj pojedinačnog slučaja i što zaslužuje adekvatnu reakciju i novinarskih udruženja i javnosti, poverenik Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 
ponedeljak, 11 avgust 2014 08:45

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom vesti prenetih u medijima da banke novim klijentima uslovlјavaju otvaranje računa, odnosno pružanje usluge prethodnim potpisivanjem izjave da pristaju da se njihovi lični podaci, odnosno podaci o promenama na računu mogu dostavlјati poreskim organima Sjedinjenih Američkih Država pokrenuo poseban postupak nadzora i od banaka zatražio da se izjasne o svrsi i pravnom osnovu takve obrade ličnih podataka.

Poverenik upozorava da je u svim situacijama kada se obrada podataka vrši na osnovu pristanka neophodno da taj pristanak bude ne samo informisan tako što će lice o kome se radi biti potpuno obavešteno o osnovu, obimu, svrsi i konsekvencama obrade podataka, nego i slobodan, odnosno da ukoliko je uslovlјen, iznuđen ne može da proizvodi pravno dejstvo, te da bi obrada podataka po takvom "osnovu" bila nedozvolјena, suprotna Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Samo po sebi eventualno uslovlјavanje bankarskih usluga potpisivanjem ovakve izjave, odnosno uskraćivanje usluga zbog nepotpisivanja nije u nadležnosti Poverenika, ali smatram da bi takođe predstavlјalo kršenje zakona na koje bi trebali da reaguju nadležni organi, posebno NBS.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 
petak, 11 jul 2014 10:29

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova upozorenje zbog nepreduzimanja tehničkih, kardovskih i organizacionih mera zaštite podataka o ličnosti iz sistema video-nadzora u PU Novi Sad.

U upozorenju se u 14 tačaka konstatuju uočeni nedostaci, a MUP je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema upozorenja obavesti Poverenika o preduzetim merama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti.

Ocenjujući da je konkretan slučaj još jedna potvrda hroničnog višegodišnjeg neadekvatnog odnosa prema zaštiti podataka o ličnosti, poverenik Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.7.2014.

    U PROCEDURI: 3.595

    OBRAĐENO: 28.219

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs