četvrtak, 25 avgust 2016 09:18

 

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom šeste godišnjice usvajanja Strategije zaštite podataka o ličnosti (Vlada Srbije je usvojila u avgustu 2010.) ocenjuje da je odnos prema sprovođenju te strategije "najbolja" a zabrinjavajuća ilustracija neodgovornog odnosa države prema stanju u važnoj oblasti ljudskih prava.

Državne aktivnosti u ovoj oblasti u najvećoj meri se svode na aktivnosti Poverenika, a iako su njegove aktivnosti sve brojnije (broj predmeta Poverenika u oblasti zaštite podataka o ličnosti uvećan od 83 u 2009. do 2430 u 2015.) one ne mogu da nadomeste ono što bi morali da urade nadležna ministarstva, Vlada i Skupština.

Upozoravajući da je nužno da organi vlasti na svim nivoima, posebno Vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva taj odnos korenito promene, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

 
utorak, 23 avgust 2016 08:34

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom vesti koja je juče preneta putem više medija i društvenih mreža i koja je izazvala reakcije većeg broja građana, a koja se odnosi na izjavu gradonačelnika Niša da će grad formirati posebnu bazu podataka o građanima koji su podnosili tužbe protiv Grada, kao i posebno radno telo koje će se baviti analizom tih podataka, uputio gradonačelniku pismo s upozorenjem da bi formiranje takve baze ličnih podataka i njihova obrada predstavljali nedozvoljenu obradu ličnih podataka i kažnjiv prekršaj.

 
ponedeljak, 22 avgust 2016 10:14

 

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nakon što je, po predstavci građana, sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), uputio je ministarstvu Upozorenje da, tako što lične podatke građana obrađuje u "Dnevnim biltenima događaja" a potom ih, bez zakonskog osnova, dostavlja drugim organima vlasti ili licima pri čemu svrha obrade nije jasno određena, vrši nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.

MUP-u je naloženo da u roku od 15 dana od prijema Upozorenja obavesti Poverenika o merama i aktivnostima preduzetim za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

U postupku nadzora utvrđeno je da MUP u Zbirci podataka "Dnevnih događaja" obrađuje podatke o prijavljenim krivičnim delima i prekršajima, intervencijama policije radi uspostavljanja narušenog javnog reda, saobraćajnim nezgodama, ugrožavanju ljudi i imovine od elementarnih nepogoda i nizu drugih događaja iz nadležnosti policije odnosno pojava i događaja od značaja za javnu bezbednost. Uz ostalo, ova Zbirka podataka sadrži podatke o ličnosti građana.

Na osnovu ove zbirke sačinjava se Dnevni bilten događaja i dostavlja širokom krugu korisnika. Tako se, osim krugu ovlašćenih lica u MUP-u, podaci o ličnosti dostavljaju relativno širokom krugu eksternih korisnika.

U postupku nadzora utvrđeno je se podaci o ličnosti, na nivou Republike Srbije, dostavljaju: Predsedniku Republike Srbije, Predsedniku Vlade, Predsedniku Narodne Skupštine, Potpredsedniku Vlade, Vrhovnom Kasacionom Sudu Srbije, Odboru za odbranu i bezbednost, Republičkom javnom tužiocu, Specijalnom tužiocu, Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Na nivou policijskih uprava, ovi podaci dostavljaju se selektivno: predsednicima sudova, tužiocima, načelnicima okruga, gradonačelnicima, predsednicima opština, predsednicima gradskih i opštinskih skupština, načelnicima centara BIA itd.

Podatke o ličnosti sadržane u „Dnevnim biltenima" većina navedenih organa vlasti nije ovlašćena da traži i prima, niti su isti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti, a iste podatke, ukoliko je neophodno ili ukoliko neki od nabrojanih organa vlasti i jeste ovlašćen da ih traži i prima, treba da ih pribavlja kroz službenu korespondenciju, a ne iz „Dnevnog biltena".

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

 
petak, 19 avgust 2016 08:48

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je Zaključkom o dozvoli administrativnog izvršenja pozvao Gradski zavod za veštačenje u Beogradu, pod pretnjom novčanog kažnjavanja da tražiocu informacija Dnevnom listu "Danas" dostavi informacije o sudskim predmetima u kojima je veštačenje bilo povereno veštaku M.L.

Prethodno je Poverenik po žalbi tražioca informacija doneo rešenje kojim je Gradskom zavodu naložio da tražiocu informacija da te informacije. Gradski zavod nije postupio po rešenju u ostavljenom roku, već je samo neformalno obavestio tražioca informacija da neće dobiti tražene podatke, jer je Zavod, o čemu je navodno obavestio Poverenika, podneo protiv Poverenikovog rešenja tužbu Upravnom sudu, zbog čega će morati da se čeka na odluku suda.

 
ponedeljak, 15 avgust 2016 10:05

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je predsedniku Vlade Republike Srbije pismo u kome predlaže da Vlada iz teksta Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ukloni nedavno usvojene odredbe kojima se predviđa da se osim Zakonom o tajnosti utvrđenih oznaka (interno, poverljivo, strogo poverljivo, službena tajna) neki dokumenti označavaju oznakom "službeno".

Poverenik je, bar ovom prilikom, ostavio po strani u javnosti otvorenu raspravu o tome da li uvođenje oznake "službeno" u formalnom ili materijalnopravnom smislu predstavlja još jedan oblik tajnosti ili ne, ali je podsetio da se u svakom slučaju radi o odredbama koje se tiču Ustavom utvrđenog prava na obaveštenost odnosno prava na pristup informacijama u posedu vlasti, a s tim u vezi podsetio je i na to da član 51. Ustava koji to pravo jemči, utvrđuje da se ono ostvaruje "u skladu sa zakonom". Iz te odredbe jasno proizilazi da Ustav uređivanje ovog prava rezerviše za zakon. Ono se ne može ni ograničavati ni uređivati aktom manje pravne snage od zakona. A fluidne, bez zakonskih kriterijuma nejasne i neprecizne formulacije "osetljivi", a pogotovo "zahtevaju ograničenu distribuciju" i gramatički i logički i pravno upućuju na zaključak da se Uredbom, dakle aktom podzakonske snage, "uređuju" pitanja relevantna za ostvarivanje ustavnog prava na obaveštenost i to na način koji nije predviđen nijednim zakonom.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.7.2016.

    U PROCEDURI: 4.223

    OBRAĐENO: 43.861

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs