НасловнаФормулари

Приступ информацијама - Формулари

Штампа ПДФ

ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ.doc
Величина документа: 38 Kb.


ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE).doc
Величина документа: 37 Kb.


ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Преузмите датотеку:
wordЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA.doc
Величина документа: 29 Kb.


ПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА

Преузмите датотеку:
wordПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА).doc
Величина документа: 32 Kb.


ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

Преузмите датотеку: 
wordОБАВЕШТЕЊЕ.doc
Величина документа: 36 Kb


СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА сачињена на основу чл.16.ст.9.Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација 

Преузмите датотеку: 
wordСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА.doc
Величина документа: 32 Kb


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb 


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb 


 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАДЊИ И МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ НА ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА, У 2016.ГОДИНИ

Преузмите датотеку:
wordTАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ.doc
Величина документа: 54 Kb.

Преузмите датотеку:
wordПИСМО ЗА ИЗВЕШТАЈ.doc

Величина документа: 1.19 Kb.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs