НасловнаСаопштења и актуелностиЕЛЕКТ. КОМУНИКАЦИЈА ОРГАНА ВЛАСТИ СА ГРАЂАНИМА И ПРОАКТИВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФО. О ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА
четвртак, 01 јун 2017 09:26
Штампа

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је у складу са чланом 39 и 57 Закона о општем управном поступку (ЗУП) објавио на својој веб презентацији, електронске адресе преко којих прима поднеске странака као и имена овлашћених службених лица Повереника, за одлучивање у управним стварима, односно за вођење поступка и предузимање одређених радњи у управним стварима.

Повереник је подсетио све органе власти да, сходно поменутим одредбама ЗУП-а, које од 1. јуна 2017. ступају на снагу, имају обавезу да ове информације објаве на одговарајући начин.

Повереник подсећа да смо, када је реч о разним обавезама власти према грађанима, веома често суочени с неодговорним односом, односно изостанком одговорности за неизвршавање обавеза, било зато што надлежни не покрећу поступке за утврђивање одговорности било зато што никаква одговорност није предвиђена. Повереник констатује да је законодавац, нажалост, и овај пут "заборавио" да на било који начин санкционише органе власти, односно њихове представнике за евентуално пропуштање извршења обавезе што за последицу може имати њено масовно неизвршавање.

С тим у вези, Повереник позива све органе власти да извршавањем наведене обавезе, односно проактивним објављивањем наведених информација, покажу коректан однос према јавности, а грађанима олакшају комуникацију са органима власти и потврде њихово неспорно право да знају ко одлучује и предузима службене радње у поступцима који се поводом или против грађана воде.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs