НасловнаСаопштења и актуелностиУПОЗОРЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА МУП-у - НЕДОПУШТЕНА ЈЕ ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА БЕЗ ОСНОВА У ЗАКОНУ
петак, 09 јун 2017 11:44
Штампа

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Министарству унутрашњих послова (МУП) Упозорење поводом неправилности у спровођењу Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ).

Упозорење је последица поступка надзора који је Повереник покренуо и спровео поводом захтева Полицијске управе у Кикинди да јој болница достави личне податке свих грађана који се лече по основу здравствене шифре "Ф". У акту полицијске управе којим се подаци захтевају наведено је да су потребни како би се могло поступити по "Упутству о начину организације и вршењу унутрашњих послова на безбедносном сектору", и како би се на адекватан начин ажурирао досије сектора.

Упозорење би, у интересу и грађана и самог МУП-а било достављено и раније, с обзиром да је Повереник поступак надзора окончао почетком маја, али је то одложено услед непотребних компликација од стране МУП-а у вези са достављањем релевантних докумената, односно записника.

Повереник је упозорио МУП да супротно одредбама ЗЗПЛ врши обраду нарочито осетљивих података о здравственом стању грађана, као и да без законског основа врши недозвољену обраду неких других података о личности, попут података о личности садашњих, пензионисаних и бивших радника МУП који станују на сектору, лица која поседују аматерске радио станице, навијача и других лица у сврху која није јасно одређена или је већ остварена, или је чак лишена сваког смисла.

Иначе, у поступку надзора утврђено је да су у Полицијској управи у Кикинди, одмах по јавном саопштењу Повереника да је покренуо поступак надзора, сви наведени подаци из досијеа уништени. Нажалост, то је учињено на начин који је битно отежао утврђивање релевантних чињеница, није формирана комисија са утврђеним начином извршења, нити су сачињени извештаји и службене белешке о уништењу података, а надзором спроведеним по методу случајног узорка у нпр. Полицијској управи Нови Београд утврђено је да ту није вршена обрада нарочито осетљивих података о здравственом стању пацијената, али да јесте без ваљаног правног основа вршена обрада других наведених личних података грађана.

"Правни основ" за овакве обраде података је Упутство које је донео министар унутрашњих послова пре више од 20 година. То Упутство супротно члану 196 сада, и члану 120 тада важећег Устава, нигде није објављено, и сходно томе није ни смело бити примењивано, а и независно од наведеног, у сваком случају, морало је престати да важи са доношењем Закона о полицији из 2005. јер је са њим у драстичној супротности.

Сходно члану 42. Устава Србије само одредба закона може представљати ваљан правни основ за обраду података о личности, то не може бити никакав подзаконски акт. То да се, под било којим околностима било који државни орган, директно супротно Уставу и ЗЗПЛ-у, упусти у прикупљање личних података, а поготово нарочито осетљивих података с позивом на овакво "Упутство" би морало бити алармантна чињеница.

Чињенице из поступка надзора нису само проблем ПУ Кикинда или МУП-а, оне су још једна потврда тотално неадекватног односа према проблему заштите података о личности грађана на државном, глобалном нивоу, који већ годинама карактерише одсуство неопходних активности (које неизоставно подразумевају и одговарајућу едукацију) као и недоношење адекватне регулативе, на шта су у току поступка надзора указивали и радници МУП-а, наводећи као пример предлог Закона о евиденцијама у области унутрашњих послова који је уз добру сарадњу са Повереником припремљен још 2015., али није донет.

Повереник је наложио МУП-у да га у року од 15 дана обавести о предузетим мерама И планираним активностима за отклањање наведених неправилности у обради података о личности.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs