петак, 04 септембар 2015 08:13

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Влади Републике Србије писмо у коме упозорава на забрињавајућу тенденцију да се кроз измене прописа из ресора појединих министарстава, врши снижавање права на приступ информацијама испод нивоа прописаног Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (ЗСПИЈЗ) који на системски начин уређује ову материју. Писма истоветне садржине Повереник је упутио и Министарству државне управе и локалне самоуправе и Републичком секретаријату за законодавство

Све је чешће предлагање законских одредаба којима се недопуштено уређују питања о приступу информацијама која су већ уређена системским законом, тј. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и установљавају додатна ограничења права мимо оних која су прописана овим законом, упркос изричитој одредби члана 8. овог закона по којој се права из овог закона могу изузетно подврћи ограничењима прописаним овим законом, дакле само ЗСПИЈЗ, а не неким другим законом или прописом.

 
субота, 29 август 2015 07:59

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је Комлена Лаловића, проналазача уређаја за биометријску идентификацију материнства и с њим разговарао о могућностима коришћења његовог патента (дуалног биометријског скенера) у сврху спречавања евентуалних злоупотреба, као што су крађа или замена беба у породилиштима.

Повереник је обећао да ће, у границама овлашћења, настојати односно да ће сугерисати надлежнима да створе услове за примену овог патента у нашим породилиштима.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
четвртак, 27 август 2015 07:33

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је од Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад обавештење да је Завод у свему поступио по решењу Повереника које му се налаже да престане са обрадом и да изврши брисање података о личности које је без правног основа прикупио путем упитника које су студенти попуњавали у току 2015 године приликом систематског прегледа.

 
уторак, 25 август 2015 09:27

oni-znajuПоверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности грађани се често и континуирано обраћају тражећи мишљење о законитости и целисходности употребе видео надзора, посебно у стамбеним зградама притом неретко указујући и на злоупотребе надзора.

Оцењујући да је вишегодишњи игнорантски односе надлежних према питањима у вези са видео надзором озбиљан извор угрожавања и кршења људских права повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
недеља, 16 август 2015 07:57

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом пете годишњице усвајања Стратегије заштите података о личности (Влада РС је усвојила 16.8.2010 г.) је упозорио на незадовољавајуће и забрињавајуће стање у области заштите података о личности.

Оцењујући да је однос према тој стратегији "најбоља" илустрација несхватљиво неодговорног односа државе према стању у важној области људских права повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.8.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.267

    ОБРАЂЕНО: 36.348

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


konkurs-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs