понедељак, 26 јануар 2015 11:22

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да саопштење Синдиката Комуналне полиције у контексту ситуације настале поводом везивања и привођења грађанке због непоседовања аутобуске карте у коме Синдикат "оштро осуђује незаконито снимање од стране НН лица" и најављује подношење кривичне пријаве, није примерен и оправдан начин реаговања.

Повереник подсећа да релевантне кривичне одредбе (чл.144 и чл.145 КЗ) чак и кад је у питању снимање приватних а не службених лица за постојање кривичног дела захтевају "осетно задирање у лични живот" што је у конкретним околностима практично немогуће констатовати.

Сваки јавни службеник, па разуме се и полицајац, поготово у тренуцима кад примењује силу, мора да рачуна с тим да је његово поступање апсолутно легитимни предмет интересовања јавности. Полицајци имају права на приватност као и други грађани, али онда кад нису на дужности. Док су на дужности њихови поступци су приоритетно подложни одредбама закона којима се уређује право јавности да зна и право јавног информисања, а не закона којима се штити приватност.

 

 
петак, 23 јануар 2015 08:48

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности у Комори извршитеља.

Непосредан повод је начин примене измена Закона о извршењу и обезбеђењу, које су ступиле на снагу 26. децембра. Наведеним изменама обавезани су извршни повериоци да Комори извршитеља доставе податке о веродостојној исправи по основу извршених комуналних и сличних услуга чије се извршење тражи, како би Комора равномерно распоредила исте извршитељима на територији Републике Србије, а тек ако Комора не одговори у року од 5 дана поверилац се може обратити локалном извршитељу.

С тим у складу Комора је обавезана да у року од 15 дана донесе општи акт којим се ближе уређују садржина и начин подношења захтева извршног повериоца Комори, садржина одговора Коморе и начин достављања одговора Коморе извршном повериоцу. Не у року од 15 дана већ истог 26.децембра, Комора на свом сајту објављује да је донела Правилник! Притом није објављена садржина Правилника, нити информације о добијеној сагласности министра и о објављивању Правилника у Сл. гласнику. Објављени су и формулари које је потребно попунити и доставити Комори уз обавештење да ће она повериоцима доставити списак надлежних извршитеља којима треба поднети предлоге за спровођење извршења.

 
среда, 14 јануар 2015 07:42

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом објављивања линка који води ка бази великог броја личних података у дневном листу Курир апелује на све медије да се дефинитивно уздрже од таквих поступака.

Овлашћења повереника се не односе на обраду података од стране медија, али повереник упозорава медије да оваквим поступцима непотребно излажу ризику злоупотребе податке грађана а саме себе одговорности за штету која због тога може настати.

Повереник очекује од надлежних органа, пре свега МУП-а, да у потпуности расветли околности под којима је дошло до незаконите обраде података великог броја грађана.

Не желећи да евентуално негативно утиче на активности МУП-а, повереник за сада може да потврди чињенице и индиције које говоре да се ради: о бази података чланова и "сигурних" бирача једне политичке странке (ДС), да је у питању и апсолутно и релативно велика количина података (око 150.000 људи), да је компромитација података последица активности људи од којих су неки веома млади, чак и малолетни, те да се сервер сервиса SendSpace на коме је постављен линк ка бази података налази у иностранству (САД).

Повереник, као и више пута раније оцењује да је и овај догађај још само једна потврда неодговорног односа државе према стању у области заштите података о личности. Повереник подсећа да и поред више његових упозорења неколико влада, укључујући и актуелну, није артикулисало никакав акциони план за спровођење савремених стандарда заштите података о личности, као и да је пропустило да припреми и донесе више неопходних аката у нормативној сфери и мера и активности у области едукације.

Даље одржавање таквог односа нужно ће производити негативне последице и по права грађана и по углед земље.

 

 
петак, 09 јануар 2015 08:36

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је, поводом злочина извршеног у редакцији часописа Шарли Ебдо упутио госпођи Кристин Моро амбасадорки Републике Француске у Београду телеграм саучешћа следеће садржине:

"Дубоко и искрено жалим због ужасног, безумног злочина извршеног у редакцији часописа Шарли Ебдо.

Молим Вас у име запослених у институцији коју представљам и у моје лично име да примите изразе најискренијег саучешћа због трагичне смрти француских новинара и полицајаца и да их пренесете њиховим породицама."

 

 
понедељак, 05 јануар 2015 10:09

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је изјашњење Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда дато у поступку надзора који је Повереник покренуо у Дирекцији поводом жалбе Скупштине станара зграде у Карађорђевој бр. 36 у којој се наводи да је Дирекција најавила и настоји да реализује "попис станара" и "снимање станова" у сврху "утврђивања чињеничног и правног стања" не нудећи притом никакво објашњење и не наводећи правни основ осим апстрактне формулације "ради реализације Пројекта Београд на води".

Повереник је од Дирекције затражио да се без одлагања изјасни о законском основу и сврси овакве обраде података о личности.

У изјашњењу које је доставила Дирекција је навела "да је радна група са задатком да изврши анализу катастарских парцела и објеката формирана на основу закључка градоначелника Београда којим је то препоручено за потребе израде плана посебне намене". Наведено је такође да је обилазак објекта у Карађорђевој 36 био "у циљу информисања станара о изради плана посебне намене и анкете да ли су упознати са Пројектом "Београд на води"".

Изјашњење садржи и самокритичке оцене Дирекције, да "обавештење дато станарима не осликава прави циљ обиласка" те да се "уколико је наведено обавештење било кога узнемирило или повредило, што није била намера, свима извињава" као и да ће "убудуће активности пажљивије припремати".

Оцењујући самокритичке оцене Дирекције као корисне, повереник још једном упозорава на две ствари.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.12.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.685

    ОБРАЂЕНО: 31.567

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs