Актуелности

И ВИДЕО НАДЗОР И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић разговарао је данас са министром унутрашњих послова Небојшом Стефановићем о питањима унапређења нормативног оквира и других услова у вези са разним обрадама личних података које Министарство унутрашњих послова врши.

Поред више тема у вези са обрадом података о личности посебан акценат разговора био је на питањима видео-надзора у области безбедности саобраћаја. Заједнички је констатовано да не само неколико последњих трагичних догађаја који су добили велики публицитет у јавности, него укупна ситуација указују на потребу унапређења тог система.

Повереник и министар су се сложили да је потребно и нужно да се обезбеђењем нормативних, финансијских, материјалних и логистичких претпоставки стварају услови за функционисање једног савременог система видео система надзора саобраћаја који ће полицији омогућити ефикасно откривање починиоца кривичних дела и обезбеђивања потребних доказа у кривичном поступку, али који истовремено мора и гарантовати да ће подаци о личности бити коришћени искључиво у сврхе предвиђене законом и искључити, односно на минимум свести могуће злоупотребе тих података и јемчити да ће у случају евентуалних злоупотреба починиоци бити лако идентификовани и кажњени.

уторак, 02 септембар 2014 09:39

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом појачаног интересовања за проблеме у вези обраде личних података грађана од стране продаваца још једном поновио да начелно, осим слободног пристанка грађана основ за обраду њихових личних података може бити само закон, а не било какви подзаконски акти.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
петак, 22 август 2014 08:19

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је појачано интересовање јавности и медија за податке о дуговањима по основу јавно комуналних услуга или јавно правних обавеза, као што су порези и доприноси и сл., и легитимно и логично, али истовремено и упозорава да такве информације када се тичу физичких лица могу задирати у приватност грађана и да, с тим у вези, права јавности подлежу законом утврђеним ограничењима.

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
четвртак, 14 август 2014 10:11

26.11.2008Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је принципијелно неприхватљиво да било ко сноси било какве негативне последице због тога што се користио правима које гарантују Устав и Закон о слободном приступу информацијама.

Повереник је данас у писмима упућеним председницима УНС-а и НУНС-а указао на случај новинарке Снежане Ћериман, запослене у ЈП "Радио телевизија Крагујевац", која је тражила помоћ од Повереника јер јој је уручено Упозорење пред отказ због тога што је поднела захтев за слободан приступ информацијама Привредном друштву за снабдевање "ЕПС Снабдевање", тражећи податке о дуговању за струју ЈП "Радио телевизије Крагујевац".

Подсећајући да Повереник не располаже никаквим формалним овлашћењима да помогне у заштити радно правног статуса новинарке а оцењујући да је реч о нечему што превазилази значај појединачног случаја и што заслужује адекватну реакцију и новинарских удружења и јавности, повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs