Актуелности

ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ДОСТАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂИВАЊА ЗНАЊА О ПРАВУ НА

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА И ЗАШИТУ ПОДАТАКА И ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, доставио је високошколским установама у Републици Србији., публикације Повереника: Заштита узбуњивача (2013), Приручник о слободном приступу информацијама – ставови и мишљења Повереника (2013), Приручник о заштити података – приручник за руковаоце (2012), Приручник о слободном приступу информацијама – извод из праксе Повереника (2012), Приручник за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (2010). Публикације су достављене у циљу унапређивања знања у областима права на слободан приступ информацијама и заштите података о личности.

Публикације су упућене свим високошколским установама (220) у Србији, а све су доступне и у електронској форми на интернет презентацији Повереника www.poverenik.rs .

 

петак, 28 март 2014 10:00

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2013. години. Извештај је достављен и председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника http://www.poverenik.rs/sr/o-nama/godisnji-izvestaji/1772-izvestaj-poverenika-za-2013-godinu.html .

С тим у вези повереник Родољуб Шабић, је изјавио следеће:

 
среда, 19 март 2014 10:15

26.11.2008Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности oкончао је писмену фазу поступка надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности према операторима који пружају услуге „приступа широкопојасној мрежи", односно приступа Интернету физичким лицима.

Писмени надзор је спроведен достављањем операторима типских упитника на које су били дужни да одговоре и да као потврду датих одговора у прилогу доставе одговарајућа документа.

Од 184 оператора према којима је спроведен поступак, на питања је одговорило и доставило тражене прилоге њих 162. Против 22 који то нису учинили, као и против још једног броја који су то учинили само формално, а фактички заправо опструирају поступак надзора, биће поднети захтеви за покретање прекршајног поступка.

Повереник оцењује да је како због чињенице да се основано може сумњати у истинитост и тачност одговора датих од стране великог броја оператора, тако и због низа других разлога нужно је да буде спроведен и непосредан надзор у седишту већег броја оператора. Такав надзор ће без обзира на расположиве скромне, неадекватне кадровске ресурсе и бити спроведен.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
четвртак, 06 март 2014 10:29

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упозорио је данас све субјекте који врше власт на разним нивоима или који располажу јавним овлашћењима, новцем и добрима, и носиоци су обавеза по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја на то да ништа, па ни предизборна атмосфера не сме бити разлог и оправдање за неадекватан однос према правима јавности.

С тим у вези повереник оцењује да је забрињавајући растући број жалби који прима. Само током фебруара ове године регистрован је 551 предмет из области слободе приступа информацијама, у великој већини реч је о жалбама.

Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.3.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.458

    ОБРАЂЕНО: 25.784

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs