петак, 22 мај 2015 08:27

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да јучерашње саопштење Народне банке Србије (НБС), у коме се инсинуира постојање некаквих наводних пропуста у поступку надзора над применом Закона о заштити података о личности који је Повереник спровео у свим пословним банкама у Србији, за ефекат може имати само дезинформисање јавности.

Овакво саопштење НБС, независно од мотива, објективно представља подршку недозвољеној обради личних података грађана од стране пословних банака.

 
четвртак, 21 мај 2015 09:28

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности приводи крају поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) у пословним банкама које раде у Србији.

Повереник је још током марта, након непосредно спроведеног надзора, упутио на адресе свих банака Упозорење да на различите начине врше недозвољену обраду података о личности тако што, без основа у закону, захтевају и задржавају фотокопије одређених докумената које садрже личне податке (личне карте и пасоше лица овлашћених за заступање, лица са картона депонованих потписа и овлашћених доносилаца налога и готовине, власника 25% или више управљачког дела, председника и чланова скупштине станара, здравствене легитимације неких лица итд.).

 
среда, 13 мај 2015 12:09

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је од Безбедносно-информативне агенције обавештење о извршењу решења Повереника у вези са информацијама о примени посебних поступака и мера тајног прикупљања података из надлежности Безбедносно-информативне агенције. У прилогу обавештења БИА је доставила и доказ о извршењу означеног решења.

 
петак, 08 мај 2015 11:12

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Министарству трговине, туризма и телекомуникација мишљење о "Предлогу правилника о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама".

Став Повереника је да Правилник (са предложеном садржином) не треба да буде донет. Такав став Повереника заснива се на чињеници да се Предлог правилника бави и низом питања чије уређивање не може бити предмет подзаконског акта, као и да садржи решења која нису у складу, односно која су у супротности са Уставом, Законом о електронским комуникацијама и Законом о заштити података о личности. По оцени Повереника, усвајање оваквог правилника, подразумевало би велики, и потенцијални и реални ризик угрожавања права великог броја грађана на приватност, на тајност комуникације и на заштиту података о личности.

Наглашавајући да се ради о питањима која се, у складу с Уставом, могу и морају регулисати искључиво законом, Повереник је сугерисао министру отварање што шире јавне расправе с циљем измена и допуна или доношења новог Закона о електронским комуникацијама.

 
четвртак, 07 мај 2015 12:43

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је од Војнобезбедносне агенције обавештење о извршењу решења Повереника у вези са информацијама о примени посебних поступака и мера тајног прикупљања података из надлежности Војнобезбедносне агенције. У прилогу обавештења ВБА је доставила и доказ о извршењу означеног решења.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.4.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.990

    ОБРАЂЕНО: 34.027

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs