четвртак, 02 јул 2015 09:06

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности представио је данас на конференцији за медије Извештај о надзору над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране оператора електронских комуникација који пружају услуге приступа интернету и интернет услуге.

Надзор овакве врсте и обима је први пут уопште спроведен у Србији. Овај поступак, с обзиром на ограничене кадровске ресурсе Повереника и велики обим других задатака с којима је институција истовремено била суочена (током 2014. окончан је рад на преко 2200 предмета само из области заштите података) представљао је тежак и сложен задатак чија реализација је узела много времена, поступак је трајао од краја 2013. до јуна 2015. У иницијалној фази обухватио је све активне операторе интернета (184). По окончању иницијалне фазе која је подразумевала писмени надзор, поступак је настављен над 26 оператора изабраних по критеријумима заступљености на тржишту, врсти и броју услуга, географском простору који покривају, као и квалитету одговора на питања из достављеног упитника.

Спроведени надзор је потврдио и раније изнете процене Повереника о незадовољавајућем, врло забрињавајућем стању заштите података о личности у области електронске комуникације, посебно интернет услуга, за чије главне узроке (нормативна неуређеност и одсуство адекватних мера) је одговорна држава. С тим у вези, а у циљу поправљања стања и отклањања уочених недостатака, Повереник ће Влади и Народној скупштини упутити предлог препорука (међу којима су и неке које је већ давао), за унапређење стања који обухвата:

1. Доношење нове Стратегије заштите података о личности и Акционог плана за спровођење стратегије;

2. Доношење новог Закона о заштити података о личности;

3. Доношење новог или измене и допуне постојећег Закона о електронским комуникацијама;

4. Успостављање ефикасног система инспекцијског надзора над применом Закона о електронским комуникацијама;

5. Одговарајуће измене законских решења ради успостављања система законитог пресретања електронских комуникација и приступа задржаним подацима кроз формирање јединственог националног центра којем би сви надлежни државни органи овлашћени за законито пресретање и приступ задржаним подацима, у реалном времену, достављали захтеве за пресретање комуникација, односно приступ задржаним подацима, поткрепљене судским одлукама. Национални центар ујединио би постојеће паралелне техничке могућности различитих агенција и полиције у једну, националну агенцију која би као својеврсни „провајдер" пружала техничке услуге неопходне за пресретање комуникација и других сигнала свим ауторизованим корисницима, као и приступ задржаним подацима.

 
среда, 01 јул 2015 09:14

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је наложио Министарству привреде Републике Србије, да без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема решења, достави организацији „Транспарентност Србија" копију Уговора о пружању услуга управљања и саветовања, закљученог 21.03.2015. године, између Републике Србије, Привредног друштва „Железара Смедерево" д.о.о, HPK MANAGEMENT д.о.о. из Београда и HPK ENGINEERING B.V. из Амстердама, Холандија.

Повереник стоји на становишту да је поверавање на управљање ресурса у јавном власништву, поготово ресурса вредности и значаја Железаре Смедерево, правни посао који је с разлогом изазвао велико интересовање јавности и који неспорно представља потпуно легитиман предмет интересовања јавности.

 
четвртак, 18 јун 2015 09:04

slika

Председник Владе Србије Александар Вучић састао се данас са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубом Шабићем са којим је разговарао о актуелним проблемима у раду повереника, као и о начинима за ближу сарадњу Повереника са Владом и другим државним органима. Састанак је одржан у просторијама Повереника.

Премијер Вучић истакао је потребу чешће комуникације повереника и представника Владе Србије и сагласио се да, као редовну праксу, треба увести месечне сусрете са омбудсманом и повереником за информације од јавног значаја.

Повереник је оценио да је прошле године, без обзира на одређене проблеме и тренд све интензивнијег обраћања грађана и других субјеката Поверенику, у области приступа информацијама забележен континуиран прогресиван процес, док је стање у области заштите података о личности незадовољавајуће и забрињавајуће.

Повереник је истакао да је он Влади Србије доставио припремљен предлог Закона о заштити података о личности као и да постоји од раније припремљен предлог измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и од премијера добио потврду да ће по убрзаној процедури ови предлози бити разматрани. Премијер је поздравио иницијативу повереника за доношење Акционог плана за реализацију европских стандарда у области заштите података о личности.

 

 
уторак, 16 јун 2015 09:07

Повереник за инфоромације од јавног значаја и заштиту података о личности је у периоду од 27.05.2015. године до 12.06.2015. године извршио анализу 18 информатора о раду органа локалне самоуправе у Београду: органа Града Београда и органа градских општина које је образовао Град Београд.

Анализом осамнаест информатора о раду наведених органа установљено је да ниједан информатор о раду није у потпуности усклађен са законом, односно са Упутством за израду и објављивање информатора о раду.

У целини гледано, стање је врло незадовољавајуће. Град Београд и градске општине не испуњавају законску обавезу објављивања односно редовног ажурирања информатора о раду. Нарочито је забрињавајуће што обавезу нису почели да испуњавају ни након прошлогодишњег упозорења Повереника.

 
петак, 12 јун 2015 08:21

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је већи број поступака у Министарству унутрашњих послова над применом Закона о заштити података о личности, након којих је, у сврху отклањања уочених неправилности у обради података о личности, упутио и одговарајућа Упозорења.

Извори већине уочених неправилности су мање-више исти као и генерално, као и код других субјеката, недореченост и неконзистентност релеватних закона и прописа, недовољна обученост људи који се баве обрадом личних података грађана, непостојање система који омогућавају конкретну идентификацију службених лица који приступају службеним базама личних података грађана и што је најважније наслеђени менталитет који "подразумева" да продори у приватност нису "ништа страшно" услед чега по правилу изостаје било каква одговорност за то.

Повереник оцењује да је добро што је МУП показао пуну кооперативност у току поступака надзора те ставио на располагање Поверенику тј. његовим овлашћеним лицима све релевантне податке а након Упозорења испољио пуну спремност да по њима поступи те да ојача процесе едукације службених лица и изгради односно унапреди квалитетније системе за приступ програмским системима у оквиру Јединственог информационог система МУП-а.

Иако у већини случајева иза неоправданих, дакле самим тим и неовлашћених приступа службених лица базама личних података грађана није била зла намера, већ "само" задовољавање радозналости, то се свакако не може и не сме толерисати, неопходно је обезбедити одговорност и примену законом утврђених санкција за све незаконите обраде података о личности. У том контексту повереник оцењује као врло корисно и добро то што је министар унутрашњих послова, упутио депешу свим организационим јединицама у седишту МУП-а и свим подручним полицијским управама у којој је, поводом више поступака које је Повереник покренуо, наложио начелницима организационих јединица да свим запосленима укажу на то да обрада личних података садржаних у базама система МУП-а, ако није конкретна службена радња, подразумева и одговорност за кривично дело из чл. 146 ст.3 Кривичног законика.

 

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.6.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.081

    ОБРАЂЕНО: 35.303

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs