среда, 15 април 2015 08:28

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позитивно оцењује то што је Управа за извршење кривичних санкција наложила свим установама за извршење кривичних санкција да хитно поступе по препорукама и примедбама Повереника које се односе на недопуштену обраду података о личности. Повереник, међутим, истовремено подсећа на ограничен домет одређених мера будући да су неки проблеми системски и не могу се отклонити појединачним активностима, већ се морају решавати на глобалном, државном плану.

Повереник је препоруке и примедбе Управи за извршење кривичних санкција упутио након што је, још у другој половини 2014, извршио надзор над применом Закона о заштити података о личности у Управи и установама за извршење кривичних санкција. Надзор је показао бројне недостатке и пропусте у вези са обрадом података о личности лица лишеним слободе, али и посетилаца и запослених.

 
среда, 08 април 2015 08:39

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Влади Србије писмо у коме указује на нужну потребу да Влада обезбеди доследну примену сопственог Пословника у поступку припреме закона, упозоравајући на негативне последице непоштовања Пословника у областима у којима Повереник делује, посебно у области заштите података о личности.

С тим у вези, повереник Родолјуб Шабић изјавио је и следеће:

 
петак, 03 април 2015 09:22

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је извештај о мерама које је Републички геодетски завод предузео поводом упозорења Повереника да се у пракси функционисања катастра непокретности без ваљаног правног основа и не водећи рачуна о сврсисходности и сразмерности обраде података, противно Закону о заштити података о личности, чине доступним бројни подаци о личности имаоца права.

Повереник оцењује мере које је Републички геодетски завод предузео као позитивне и благовремене. Важно је и добро што ће у даљем раду бити обезбеђен ниво трансапарентности потребан да се обезбеди једна важна функција катастра - правна сигурност, али без истовременог кршења и угрожавања права на заштиту података о личности.

На исти начин, повереник оцењује најаву из писма које му је истим поводом упутила потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да ће у току већ започетих активности на изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру бити у свему поступљено по сугестијама Повереника те да ће још једном, приликом финализације нацрта закона затражити мишљење Повереника о усклађености нацрта закона са Уставом и Законом о заштити података о личности.

Повереник оцењује да је веома битно да се, у што је могуће краћем року, обезбеди да се, онако како то Устав налаже, обрада података о личности у овој специфичној, деликатној области уреди законом.

 

 
четвртак, 02 април 2015 07:59

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је током фебруара и марта 2015. године извршио анализу информатора о раду јавних предузећа и друштава којима је поверено вршење јавних овлашћења (па сходно томе представљају "органе јавне власти" у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја), укупно 24 субјекта.

На основу тога, повереник оцењује да је извршавање законске обавезе објављивања информатора о раду који треба да садрже све информације предвиђене Законом и Упутством за израду и објављивање информатора о раду, на потпуно незадовољавајућем нивоу, како у погледу квалитета информација које се објављују, тако и у погледу ажурности.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
среда, 01 април 2015 08:34

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и заштитник грађана Саша Јанковић, на основу члана 9. Закона о Агенцији за борбу против корупције, упутили су председници Народне скупштине Маји Гојковић, заједнички предлог да Народна скупштина за члана Одбора Агенције за борбу против корупције изабере Виду Петровић Шкеро.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.3.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.911

    ОБРАЂЕНО: 33.411

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs