уторак, 24 новембар 2015 10:31

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да за сада познате пројекције Буџета за 2016.годину у делу који се односе на обезбеђење средстава за функционисање институције Повереника, изражавају очигледну намеру да се рад институције битно отежа односно, на нешто дужи рок онемогући.

У прилог томе недвосмислено и најбоље говори чињеница да је планирани фонд за плате запослених у служби Повереника за скоро 30% мањи од фонда који је Повереник имао на располагању током 2015. године.

Није сасвим јасно ко стоји иза овог, будући да су сарадници Повереника у комуникацији са Минстарством финансија добили информације да је "лимит одредило Министарство за државну управу и локалну самоуправу". Али не улазећи у расправу о праву једног или другог министарства, да без икаквих консултација са Повереником овако радикално погоршава услове за рад једне независне институције једна ствар је очигледна - средства која се планирају нису довољна ни за плате већ постојећег броја запослених у служби Повереника, што значи да "креатори" буџета планирају отпуштања у служби Повереника.

Таква концепција "креатора" буџета је у потпуној супротности са стварношћу. Добро је познато да Повереник и иначе хронично ради са бројем запослених који је далеко мањи од планираног (59%), а да је суочен с огромним, стално растућим бројем захтева за заштиту права, те да је због тога нужан ангажман још једног броја сарадника, а никако смањење већ постојећег броја.

Таква концепција "креатора" буџета у тоталној је супротности са низом стратешких докумената Владе и Скупштине (Национална стратегија за борбу против корупције, Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за поглавље 23 итд.) који сви без изузетка предвиђају јачање кадровских капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Повереник стоји на становишту да је очигледно да иза оваквог планирања буџета стоје најблаже речено непринципијелни мотиви. Независно од тога наглашава да би "креатори" буџета осим о томе да оваквим планирањем најoзбиљније угрожавају функционисање институције Повереника, морали да воде рачуна и о томе да сврха наведених и сличних "фундаменталних" докумената никако није, бар не би смела бити, (само)обмањивање.

 

 
петак, 20 новембар 2015 10:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Нацрта закона о заштити података о личности који је припремило Министарство правде, констатује да и поред тога што је Акционим планом за Поглавље 23 у оквиру преговора са EУ утврђено да Нацрт закона треба да буде у складу са Моделом који је још пре више од годину дана Повереник припремио и ставио на располагање Министарству правде и Влади, то очигледно није тако.

Повереник оцењује да Нацрт игнорише већину у пракси уочених проблема и да уколико би био усвојен као закон, не само да не би допринео побољшању ситуације у области заштите података о личности него би могао постати и извор додатних проблема.

Повереник је у мишљењу које је доставио Министарству правде указао на дуг низ одавно познатих проблема које Нацрт закона не решава.

 
уторак, 10 новембар 2015 11:53

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и заштитник грађана Саша Јанковић још једном упозоравају на дужност заштите адресе становања, јединственог матичног броја грађана и других података о личности, чак и када се државни органи и тела, медији и друге организације и појединци баве појавама и особама од неспорног интереса за јавност.

„Нема ни једног циља, укључујући ту и транспарентност, борбу против корупције и других облика криминала, који захтева кршење људских права која припадају сваком од нас и сваки од тих циљева се успешно и ефикасно може остварити уз пуно поштовање људских права", истичу заједнички повереник и заштитник грађана.

Повереник и заштитник грађана разговарали су са представником Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије о томе, да и у ситуацијама када је оправдано објављивање имена и презимена неког лица није оправдано објављивање кућне адресе и других законом заштићених података, без чијег објављивања се такође може остварити сврха извештавања, који је прихватио да из извештаја Савета за јавност буду уклоњене адресе становања.

Истовремено, повереник и заштитник грађана апелују на медије да, чак и када државни органи и тела грешком објаве личне податке који би морали бити заштићени, такве информације ипак не објаве из разлога професионалности, етичности и заштите елементарне приватности и безбедности.

 

 
понедељак, 09 новембар 2015 09:51

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, поводом обраде података о личности, у виду јавног објављивања података о личности акционара (имена и презимена, адресе становања, ЈМБГ, број гласова и број акција) на веб страницама седам акционарских друштава, покренуо по службеној дужности поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности.

Овакво објављивање података је још једна у низу потврда да субјекти који располажу подацима о личности грађана немају ни елементарно познавање Закона о заштити података о личности и других релевантних закона и да се према заштити података о личности односе на начин који је испод минималних стандарда.

 
среда, 04 новембар 2015 11:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је Нацрт закона о заштити података о личности, које је Министарство правде припремило и ставило на јавну расправу, значајно испод потребног и очекиваног нивоа.

Изражавајући потпуно неразумевање у односу на чињеницу да је такав, незадовољавајући текст резултат готово четворогодишњих активности на изради новог закона, Повереник упозорава да Нацрт практично игнорише већину проблема који су уочени у досадашњој пракси, који су извор бројних повреда права грађана, а на које Повереник већ годинама указује и за која је иницирао и сугерисао решења.

Повереник ће писменим мишљењем које ће доставити Министарству правде покушати, у мери у којој је то уопште могуће, да утиче на побољшање садржине закона. Мишљење Повереника ће, као и обично, бити учињено доступним јавности. За сада, пре свега, ради стручног дигнитета својих сарадника, Повереник посебно наглашава једну чињеницу - иако је јавно саопштено, а такође и наведено у Акционом плану за Поглавље 23. у оквиру преговора са ЕУ, да ће текст Закона бити заснован на Моделу закона о заштити података о личности који је Повереник још пре више од годину дана ставио на располагање Министарству правде односно Влади, сасвим је очигледно да то не одговара истини.

 

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.289

    ОБРАЂЕНО: 37.632

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs