недеља, 02 август 2015 08:31

26.11.2008Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обратио се већи број представника медија и грађана интересујући се за његов став и евентуалну реакцију поводом чињенице да је управо усвојеним Законом о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, поред осталог предвиђено да се у Регистар уносе и обрађују подаци о националној припадности запослених.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
петак, 31 јул 2015 08:33

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је представнике Мреже за реституцију у Србији - Удружење грађана за повраћај одузете имовине "Београд", и разговарао с њима о проблемима у приступу информацијама о некретнинама које су у државном власништву.

Представници Мреже захвалили су Поверенику на помоћи у бројним сличним приликама, а посебно на решењу којим је почетком јула Повереник наложио Друштву за изнајмљивање некретнина "Дипос" д.о.о. да Мрежи за реституцију достави списак са прецизним описом некретнина, а и изразили жаљење што "Дипос" још није поступио по решењу Повереника и замолили додатну помоћ.

Представници Мреже изнели су оцену да ускраћивање информација у конкретном случају није само последица лоше организације и евиденције односно неодговорности, и с тим у вези изразили сумњу да је ускраћивање информација у директној вези са припремањем за доношење Закона о посебним условима прибављања непокретности у државној својини, који би једном кругу људи омогућио да под врло повољним условима постану власници имовине која је некад одузета члановима Мреже, односно њиховим прецима.

Повереник је представнцима Мреже обећао да ће, у оквиру својих овлашћења, предузети све што може, да ће, дакле, на њихов захтев изрећи "Дипос"-у новчане казне, а потом захтевати од Владе да у складу са својом законском обавезом, она принудом обезбеди извршење решења Повереника.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
среда, 29 јул 2015 09:27

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је данас представнике групе од преко 1400 бивших радника "Магнохорм" д.о.о. Краљево у чијој пратњи је био и начелник Рашког управног округа.

Представници бивших радника "Магнохрома" изразили су задовољство и захвалили се поверенику због тога што су након његове интервенције од Фонда за развој Републике Србије добили копију Уговора о кредиту који је "Магнохрому" одобрен 2012.године и на основу ког су обезбеђена средства за исплату отпремнина запосленима, као и списак радника којима је извршена исплата отпремнина на основу одобрених кредитних средстава.

Представници радника су информисали Повереника и о проблемима у вези са прибављањем, од других органа власти, информација релевантних за остваривање права бивших радника. Такође су изнели оцену да несагласност података који су до сада прибављени од појединих надлежних органа указује на сумњу у могуће незаконито располагање средствима односно извршење кривичног дела. У вези с наведеним проблемима молили су помоћ Повереника.

Повереник је представнцима радника обећао, у оквиру њихових права на слободан приступ информацијама и овлашћења Повереника, сваку могућу помоћ, нагласивши притом да у вези са конкретним мерама ради отклањања или потврде сумњи у незаконито поступање односно постојање кривичног дела, Повереник нема никаквих овлашћења, односно да је то задатак за друге државне органе, посебно МУП и тужилаштво.

 
уторак, 28 јул 2015 08:19

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као добру и корисну реакцију Фонда за пензијско и инвалидско осигурање на Упозорење које му је Повереник упутио због неправилности које је Фонд чинио приликом обраде личних података осигураника.

Фонд ПИО је на захтев осигураника за издавање уверења које им је потребно приликом уписа деце у предшколске установе, уместо уверења издавао копију комплетног М4 обрасца, за шта није постојао правни основ, а што је додатно и непотребно личне податке осигураника излагало ризику злоупотребе, с обзиром да М4 образац садржи много више личних података него што је сврсисходно и потребно.

Фонд ПИО, у року који му је Упозорењем остављен, је обавестио Повереника да је одмах након пријема Упозорења престао са досадашњом праксом и да ће убудуће издавати искључиво уверења са траженим, потребним подацима.

Фонд ПИО је обавестио Повереника и да ће Фонд иницирати хитно одржавање састанка са представницима града Београда који је оснивач предшколских установа, као и са другим субјектима који захтевају уверења са подацима из матичне евиденције, како би се њихови захтеви у погледу врсте и обима неопходних података јасно прецизирали и довели у склад са фундаменталним начелима Закона о заштити података о личности, као што су сврсисходност и сразмерност.

 

 
понедељак, 13 јул 2015 10:03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Упозорење Фонду за пензијско и инвалидско осигурање због неправилности које Фонд чини приликом обраде личних података осигураника.

Фонд ПИО на захтев осигураника за издавање уверења које им је потребно приликом уписа деце у предшколске установе, уместо уверења издаје копију комплетног М4 обрасца, за шта нема правни основ. Додатно, комплетан М4 образац садржи много више личних података него што је сврсисходно и потребно (о стажу осигураника, зарадама, накнадама зарада...).

На овај начин се не само одступа од фундаменталног начела Закона о заштити података о личности – правног основа, као и сврсисходности и сразмерности, него се и непотребно лични подаци осигураника излажу ризику злоупотребе, што се не може и не сме правдати „једноставнијим" и „бржим" поступањем надлежних. Генерално се што пре мора престати са на свим нивоима снажно и дуго присутном праксом да се зато што је чиновницима "лакше" или "згодније" игноришу и потцењују обавезе у вези са заштитом личних података.

Повереник је наложио Фонду ПИО да га у року од 8 дана обавести о мерама које ће предузети ради отклањања неправилности на које је указао.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.7.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.156

    ОБРАЂЕНО: 35.930

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs