Актуелности

ПРИКУПЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА (ЈМБГ) ОД СТРАНЕ „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом пријава већег броја грађана, у којима истичу да су од „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" примили позив за доставу тачног јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), као и да им се ставља у изглед покретање судског поступка за накнаду штете у случају да то не учине. Повереник је извршио надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ". Након увида у комплетну документацију закључио да ни Закон о енергетици нити било који други закон не садрже одредбе о томе да су грађани дужни да доставе ЈМБГ ради закључења уговора о продаји електричне енергије са „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ", нити ради евентуалног вођења поступка принудне наплате потраживања од стране „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ", а што су од стране „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" наведени као разлози за потраживање.

У одсуству законског основа за обраду ЈМБГ у ове сврхе, морао би постојати пристанак, односно сагласност лица. Али да би сагласност била ваљана, потребно је да буде слободно дата, што овде није случај, јер се ставља у изглед покретање судског поступка за накнаду штете, и то неке нејасне, недефинисане штете.

Након спроведеног надзора, Повереник је упутио Упозорење „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" да врши недозвоњену обраду ЈМБГ и да је дужан да у року од 8 дана од дана пријема Упозорења обавести Повереника и јавним саопштењем своје кориснике - крајње купце електричне енергије, о предузетим мерама на отклањању неправилности.

петак, 11 јул 2014 10:29

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Министарству унутрашњих послова упозорење због непредузимања техничких, кардовских и организационих мера заштите података о личности из система видео-надзора у ПУ Нови Сад.

У упозорењу се у 14 тачака констатују уочени недостаци, а МУП је дужан да у року од 15 дана од дана пријема упозорења обавести Повереника о предузетим мерама и активностима за отклањање уочених неправилности у обради података о личности.

Оцењујући да је конкретан случај још једна потврда хроничног вишегодишњег неадекватног односа према заштити података о личности, повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
среда, 02 јул 2014 10:07

26.11.2008Представница Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изабрана је за заменицу председавајућег Бироа Саветодавног комитета Конвенције Савета Европе о заштити података о личности (Конвенција 108 о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података).

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио следеће:

 
четвртак, 26 јун 2014 10:06

01.12.2008.Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти je данас је у писму упућеном министарки државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички поновио Иницијативу за допуну Закона о државној управи предложивши да се закон допуни одредбама којима би електронске презентације државних органа биле прописане као обавеза, као и да се утврди сходно примена тих одредаба на органе локалне самоуправе, агенције и државна јавна предузећа, те да се законом пропишу санкције за непоштовање те обавезе.

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

javna-rasprava-zpl-baner

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.6.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.577

    ОБРАЂЕНО: 27.472

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


konkurs-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs