уторак, 24 новембар 2015 10:31

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да за сада познате пројекције Буџета за 2016.годину у делу који се односе на обезбеђење средстава за функционисање институције Повереника, изражавају очигледну намеру да се рад институције битно отежа односно, на нешто дужи рок онемогући.

У прилог томе недвосмислено и најбоље говори чињеница да је планирани фонд за плате запослених у служби Повереника за скоро 30% мањи од фонда који је Повереник имао на располагању током 2015. године.

Није сасвим јасно ко стоји иза овог, будући да су сарадници Повереника у комуникацији са Минстарством финансија добили информације да је "лимит одредило Министарство за државну управу и локалну самоуправу". Али не улазећи у расправу о праву једног или другог министарства, да без икаквих консултација са Повереником овако радикално погоршава услове за рад једне независне институције једна ствар је очигледна - средства која се планирају нису довољна ни за плате већ постојећег броја запослених у служби Повереника, што значи да "креатори" буџета планирају отпуштања у служби Повереника.

 
петак, 20 новембар 2015 10:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Нацрта закона о заштити података о личности који је припремило Министарство правде, констатује да и поред тога што је Акционим планом за Поглавље 23 у оквиру преговора са EУ утврђено да Нацрт закона треба да буде у складу са Моделом који је још пре више од годину дана Повереник припремио и ставио на располагање Министарству правде и Влади, то очигледно није тако.

Повереник оцењује да Нацрт игнорише већину у пракси уочених проблема и да уколико би био усвојен као закон, не само да не би допринео побољшању ситуације у области заштите података о личности него би могао постати и извор додатних проблема.

Повереник је у мишљењу које је доставио Министарству правде указао на дуг низ одавно познатих проблема које Нацрт закона не решава.

 
уторак, 10 новембар 2015 11:53

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и заштитник грађана Саша Јанковић још једном упозоравају на дужност заштите адресе становања, јединственог матичног броја грађана и других података о личности, чак и када се државни органи и тела, медији и друге организације и појединци баве појавама и особама од неспорног интереса за јавност.

„Нема ни једног циља, укључујући ту и транспарентност, борбу против корупције и других облика криминала, који захтева кршење људских права која припадају сваком од нас и сваки од тих циљева се успешно и ефикасно може остварити уз пуно поштовање људских права", истичу заједнички повереник и заштитник грађана.

Повереник и заштитник грађана разговарали су са представником Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије о томе, да и у ситуацијама када је оправдано објављивање имена и презимена неког лица није оправдано објављивање кућне адресе и других законом заштићених података, без чијег објављивања се такође може остварити сврха извештавања, који је прихватио да из извештаја Савета за јавност буду уклоњене адресе становања.

Истовремено, повереник и заштитник грађана апелују на медије да, чак и када државни органи и тела грешком објаве личне податке који би морали бити заштићени, такве информације ипак не објаве из разлога професионалности, етичности и заштите елементарне приватности и безбедности.

 

 
понедељак, 09 новембар 2015 09:51

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, поводом обраде података о личности, у виду јавног објављивања података о личности акционара (имена и презимена, адресе становања, ЈМБГ, број гласова и број акција) на веб страницама седам акционарских друштава, покренуо по службеној дужности поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности.

Овакво објављивање података је још једна у низу потврда да субјекти који располажу подацима о личности грађана немају ни елементарно познавање Закона о заштити података о личности и других релевантних закона и да се према заштити података о личности односе на начин који је испод минималних стандарда.

 
среда, 04 новембар 2015 11:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је Нацрт закона о заштити података о личности, које је Министарство правде припремило и ставило на јавну расправу, значајно испод потребног и очекиваног нивоа.

Изражавајући потпуно неразумевање у односу на чињеницу да је такав, незадовољавајући текст резултат готово четворогодишњих активности на изради новог закона, Повереник упозорава да Нацрт практично игнорише већину проблема који су уочени у досадашњој пракси, који су извор бројних повреда права грађана, а на које Повереник већ годинама указује и за која је иницирао и сугерисао решења.

Повереник ће писменим мишљењем које ће доставити Министарству правде покушати, у мери у којој је то уопште могуће, да утиче на побољшање садржине закона. Мишљење Повереника ће, као и обично, бити учињено доступним јавности. За сада, пре свега, ради стручног дигнитета својих сарадника, Повереник посебно наглашава једну чињеницу - иако је јавно саопштено, а такође и наведено у Акционом плану за Поглавље 23. у оквиру преговора са ЕУ, да ће текст Закона бити заснован на Моделу закона о заштити података о личности који је Повереник још пре више од годину дана ставио на располагање Министарству правде односно Влади, сасвим је очигледно да то не одговара истини.

 

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.289

    ОБРАЂЕНО: 37.632

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs