четвртак, 26 новембар 2015 10:26

vds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу је на Годишњој конференцији Виктимолошког друштва Србије која се уз учешће великог броја представника науке и струке из више земаља широм света одржава 26 и 27.11.2015, уручено посебно годишње признање - "Награда за допринос унапређењу права жртава".

Захваљујући се на признању, повереник Родољуб Шабић је подсетио да је пре 18 година био један од оснивача Виктимолошког друштва Србије, да је дуг низ година функционер друштва, да је више година седиште Виктимолошког друштва било на адреси његове адвокатске канцеларије, али да све то не би требало да буде довољан разлог за доделу једног овако вредног признања.

Повереник је оценио да разлоге за ово признање треба тражити у бројним акцијама и интервенцијама које су спроведене и у области слободе приступа информацијама и у области заштите података о личности, а које су објективно представљале допринос праву и бољем статусу жртава. С тим у вези нагласио је да без обзира на чињеницу што је у вези са свим тим акицјама лично веома експониран, оне и њихови ефекти извесно нису само његова заслуга већ су заслуга тима који је формирао, који води и на чији однос према људским правима је поносан. Због тога, рекао је, награду доживљава и као признање за рад својих сарадника и захвалио се и у њихово име. 

 
уторак, 24 новембар 2015 10:31

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да за сада познате пројекције Буџета за 2016.годину у делу који се односе на обезбеђење средстава за функционисање институције Повереника, изражавају очигледну намеру да се рад институције битно отежа односно, на нешто дужи рок онемогући.

У прилог томе недвосмислено и најбоље говори чињеница да је планирани фонд за плате запослених у служби Повереника за скоро 30% мањи од фонда који је Повереник имао на располагању током 2015. године.

Није сасвим јасно ко стоји иза овог, будући да су сарадници Повереника у комуникацији са Минстарством финансија добили информације да је "лимит одредило Министарство за државну управу и локалну самоуправу". Али не улазећи у расправу о праву једног или другог министарства, да без икаквих консултација са Повереником овако радикално погоршава услове за рад једне независне институције једна ствар је очигледна - средства која се планирају нису довољна ни за плате већ постојећег броја запослених у служби Повереника, што значи да "креатори" буџета планирају отпуштања у служби Повереника.

 
петак, 20 новембар 2015 10:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Нацрта закона о заштити података о личности који је припремило Министарство правде, констатује да и поред тога што је Акционим планом за Поглавље 23 у оквиру преговора са EУ утврђено да Нацрт закона треба да буде у складу са Моделом који је још пре више од годину дана Повереник припремио и ставио на располагање Министарству правде и Влади, то очигледно није тако.

Повереник оцењује да Нацрт игнорише већину у пракси уочених проблема и да уколико би био усвојен као закон, не само да не би допринео побољшању ситуације у области заштите података о личности него би могао постати и извор додатних проблема.

Повереник је у мишљењу које је доставио Министарству правде указао на дуг низ одавно познатих проблема које Нацрт закона не решава.

 
уторак, 10 новембар 2015 11:53

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и заштитник грађана Саша Јанковић још једном упозоравају на дужност заштите адресе становања, јединственог матичног броја грађана и других података о личности, чак и када се државни органи и тела, медији и друге организације и појединци баве појавама и особама од неспорног интереса за јавност.

„Нема ни једног циља, укључујући ту и транспарентност, борбу против корупције и других облика криминала, који захтева кршење људских права која припадају сваком од нас и сваки од тих циљева се успешно и ефикасно може остварити уз пуно поштовање људских права", истичу заједнички повереник и заштитник грађана.

Повереник и заштитник грађана разговарали су са представником Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије о томе, да и у ситуацијама када је оправдано објављивање имена и презимена неког лица није оправдано објављивање кућне адресе и других законом заштићених података, без чијег објављивања се такође може остварити сврха извештавања, који је прихватио да из извештаја Савета за јавност буду уклоњене адресе становања.

Истовремено, повереник и заштитник грађана апелују на медије да, чак и када државни органи и тела грешком објаве личне податке који би морали бити заштићени, такве информације ипак не објаве из разлога професионалности, етичности и заштите елементарне приватности и безбедности.

 

 
понедељак, 09 новембар 2015 09:51

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, поводом обраде података о личности, у виду јавног објављивања података о личности акционара (имена и презимена, адресе становања, ЈМБГ, број гласова и број акција) на веб страницама седам акционарских друштава, покренуо по службеној дужности поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности.

Овакво објављивање података је још једна у низу потврда да субјекти који располажу подацима о личности грађана немају ни елементарно познавање Закона о заштити података о личности и других релевантних закона и да се према заштити података о личности односе на начин који је испод минималних стандарда.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.289

    ОБРАЂЕНО: 37.632

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs