Актуелности

ЈАВНОСТ ИМА ПРАВО ДА ЗНА КО ИМА ДИПЛОМАТСКИ ПАСОШ СРБИЈЕ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је Министарству спољних послова РС наложио да новинарки Центра за истраживачко новинарство у Београду достави информације о дипломатским пасошима издатим у периоду од 7. 7. 2008. до 27. 4. 2014. године, из којих се може сазнати којим лицима је дипломатски пасош издат, које су функције она вршила, те датум издавања и датум престанка важења пасоша.

Повереник сматра да је неспоран оправдан интерес јавности да зна да ли се државни органи придржавају закона у извршавању прописаних надлежности, генерално па тако и у погледу поштовања прописа и у вези са издавањем дипломатских пасоша, нарочито када је о томе већ неко време отворена дебата у јавности.

Повереник оцењује да би доступност тражених информација допринела расветљавању истине, односно отклањању сумње у законитост рада органа, или утврђивању одговорности у случају повреде закона и била у функцији унапређења мера за отклањање евентуалних пропуста убудуће.

четвртак, 14 август 2014 10:11

26.11.2008Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је принципијелно неприхватљиво да било ко сноси било какве негативне последице због тога што се користио правима које гарантују Устав и Закон о слободном приступу информацијама.

Повереник је данас у писмима упућеним председницима УНС-а и НУНС-а указао на случај новинарке Снежане Ћериман, запослене у ЈП "Радио телевизија Крагујевац", која је тражила помоћ од Повереника јер јој је уручено Упозорење пред отказ због тога што је поднела захтев за слободан приступ информацијама Привредном друштву за снабдевање "ЕПС Снабдевање", тражећи податке о дуговању за струју ЈП "Радио телевизије Крагујевац".

Подсећајући да Повереник не располаже никаквим формалним овлашћењима да помогне у заштити радно правног статуса новинарке а оцењујући да је реч о нечему што превазилази значај појединачног случаја и што заслужује адекватну реакцију и новинарских удружења и јавности, повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
понедељак, 11 август 2014 08:45

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом вести пренетих у медијима да банке новим клијентима условљавају отварање рачуна, односно пружање услуге претходним потписивањем изјаве да пристају да се њихови лични подаци, односно подаци о променама на рачуну могу достављати пореским органима Сједињених Америчких Држава покренуо посебан поступак надзора и од банака затражио да се изјасне о сврси и правном основу такве обраде личних података.

Повереник упозорава да је у свим ситуацијама када се обрада података врши на основу пристанка неопходно да тај пристанак буде не само информисан тако што ће лице о коме се ради бити потпуно обавештено о основу, обиму, сврси и консеквенцама обраде података, него и слободан, односно да уколико је условљен, изнуђен не може да производи правно дејство, те да би обрада података по таквом "основу" била недозвољена, супротна Закону о заштити података о личности.

Само по себи евентуално условљавање банкарских услуга потписивањем овакве изјаве, односно ускраћивање услуга због непотписивања није у надлежности Повереника, али сматрам да би такође представљало кршење закона на које би требали да реагују надлежни органи, посебно НБС.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
петак, 11 јул 2014 10:29

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Министарству унутрашњих послова упозорење због непредузимања техничких, кардовских и организационих мера заштите података о личности из система видео-надзора у ПУ Нови Сад.

У упозорењу се у 14 тачака констатују уочени недостаци, а МУП је дужан да у року од 15 дана од дана пријема упозорења обавести Повереника о предузетим мерама и активностима за отклањање уочених неправилности у обради података о личности.

Оцењујући да је конкретан случај још једна потврда хроничног вишегодишњег неадекватног односа према заштити података о личности, повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 

javna-rasprava-zpl-baner

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.7.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.595

    ОБРАЂЕНО: 28.219

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


konkurs-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs