Friday, 22 July 2016 10:13
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је данас Кајла Скота, Амбасадора Сједињених Америчких Држава у Београду.

Повереник и Амбасадор разговарали су о више актуелних тема, посебно о функционисању институције Повереника, стању и проблемима у раду независних институција и правосуђа, питањима у вези са остваривањем права на заштиту података о личности приликом трансфера података из Србије у друге земље, слободи приступа информацијама о пословању органа власти и државних предузећа и борби против корупције.

Амбасадор Скот потврдио је спремност Амбасаде и Сједињених Америчких Држава да пруже помоћ и подршку и институцији Повереника и свим настојањима Републике Србије усмереним на унапређење транспарентности рада власти, законитости и владавине права.

 
Thursday, 21 July 2016 10:56
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује јучерашње саопштење које је Перутнина Птуј-Топико д.о.о. Бачка Топола дала поводом Упозорења које јој је Повереник упутио због недозвољене обраде података о личности полиграфским испитивањем већег броја радника, као потпуно беспредметно.

Повереник наглашава да је сасвим ирелевантно да ли је мотив за полиграфско испитивање било "откривање починилаца кривичног дела", како су представници Перутнине навели у поступку надзора и како је констатовано у Записнику о извршеном надзору или "заштита потрошача", како стоји у саопштењу или било шта треће.

 
Thursday, 21 July 2016 08:40
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, након што су у више медија објављене информације да ће Пореска управа (ПУ) у поступку утврђивања пореза на издавање станова, обрађивати и личне податке грађана који су прибављени у попису становништва, а којим располаже Републички завод за статистику (РЗС), покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у обе ове институције.

Полазећи од става да би таква обрада података од личности била у супротности са Законом о заштити података о личности, па и са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова, Повереник је од обе институције затражио писмено изјашњење.

 
Tuesday, 19 July 2016 10:34
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић упутио је Упозорење привредном друштву Перутнина Птуј-Топико д.о.о. из Бачке Тополе због недозвољене обраде података о личности приликом полиграфском испитивања 17 запослених, јер за такву обраду друштво није имало ваљани правни основ нити је таква обрада сразмерна оправданој сврси.

Привредно друштво дужно је да у року од 15 дана од дана пријема упозорења обавести Повереника о предузетим мерама у циљу спречавања даље недозвољене обраде података ради предузимања евентуалних даљих мера из надлежности Повереника.

 
Friday, 15 July 2016 09:16
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности решењем је наложио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана новинарки дневног листа "Данас" достави информације о инспекцијским контролама извршеним у фабрикама „Yura corporation" у Рачи, Нишу и Лесковцу у периоду од марта 2010. до 06.05.2016. године, као и информације о томе да ли је инспекција рада, одељење у Нишу, од „Yura corporation" добила на поклон аутомобиле.

Министарство је дужно да о извршењу решења извести Повереника у року од 7 дана од пријема решења.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    30.6.2016.

    PENDING: 4.143 

    DONE: 43.295

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs